Gdynia plus

Gdynia – aura, atmosfera i atrakcje
Strefa klimatyczna, w której leży Gdynia, zwana jest umiarkowaną, przejściową. Ta przejściowość połączona jest z faktem, że klimat posiada zarówno cechy morskie, jak i kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie terenu z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, iż podwyższają, a także obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niemarginalnie różnorodne od cech klimatycznych obszarów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, lub ewentualnie upust temperatury ma dokładny związek z dominującą porą roku oraz godnie od niej zależy. Gdynia kategoryzowana jest do miast Polski, jakie cechują się ogromnym nasłonecznieniem – znacznie więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z najogromniejszych w naszym kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja i czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, warto również wspomnieć o wilgotności. Bo i te wartości cechują się tym, iż są trochę wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są trochę niższe. Najmniejszą wilgotnością cechuje się miesiąc czerwiec. W tym wypadku omawiana wartość sięga 74%.